อ.ก.ว. สู้โควิด-19

1 เมษายน 2563 อ.ก.ว. ฆ่าเชื้อเพื่อชาติ สนองนโยบายรัฐบาล

ฆ่าเชื้อเพื่อชาติ


ประมวลภาพทั้งหมด

แชร์เรื่องนี้

Published by

ทรงอาจ แสนโคตร

หน้าที่ ครูพิเศษ รายวิชาที่รับผิดชอบ คอมพิวเตอร์