โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

รงเรียนสอนศาสนาควบคู่สามัญ