1 ก.พ. 64 เปิดเรียนและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม 1 ก.พ. 64 เปิดเรียนและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)

เรื่อง  การสอบซ่อม ของ นักเรียน ชั้น  ม.3  และ  ม.6

อ่านเพิ่มเติม ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19