วันประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

ประกาศ รายชื่อ นักเรียน เข้าใหม่

ชั้น ม.1 และ ม.4

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)

เรื่อง  การสอบซ่อม ของ นักเรียน ชั้น  ม.3  และ  ม.6

Continue reading ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19