กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

ประมวลภาพคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Published by

นาย ทรงอาจ แสนโคตร

ทรงอาจ แสนโคตร

หน้าที่ ครูพิเศษ รายวิชาที่รับผิดชอบ คอมพิวเตอร์