รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านเพิ่มเติม รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา 2564

สัมภาษณ์บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม สัมภาษณ์บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์

1 ก.พ. 64 เปิดเรียนและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม 1 ก.พ. 64 เปิดเรียนและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด