เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมิณตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

IMG_1345

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านเพิ่มเติม รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

SAR ปี 63

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมิณตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

5ADD742E-DBE6-49BC-95F8-E040C022B706

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา 2564

สัมภาษณ์บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม สัมภาษณ์บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์