รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565โดยจะเปิดให้กรอกสมัครในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และจะปิดระบบในวันที่ 7 มกราคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)

🌟ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10-12 มกราคม 2565🌟

วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงค์ข้างล่างนี้👇👇
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh_p4b9izq6PgRTm8XvMFwanaIRoH1X5l6hPSiFhGSVqHb_w/viewform
  2. ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงค์ข้างล่างนี้ 👇👇
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJV6yeyM7qA8eIDmFcRgPFvxHbH8jTaJid0QBuLQz5nt-Ezg/viewform

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565