ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปีการศึกษา 2567

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2567

สามารถรับใบมอบตัวได้ใน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-14.00 น. ที่ห้องธุรการ หรือดาวน์โหลดใบมอบตัวตามลิ้งค์ด้านล่าง

ให้นักเรียนมามอบตัวใน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-14.00 น. ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. มารับเอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารที่แนบ กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมเอกสารทั้งหมด ดังนี้

– สำเนาสูติบัตร

– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

– สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

– ปพ 1 ตัวจริง(ให้นำมาหลังจากจบ ป.6)

– สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา

– สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา

พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ชำระค่าเทอม ตามจำนวน

3. จองชุดนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวนักเรียนจะต้องมาพร้อมผู้ปกครอง

 

ดาวน์โหลดใบมอบตัว >>>กดที่นี่<<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4