เลขที่ 15 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 2         ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร 10250                     โทร  0-2320-1298, 0-2320-1299               แฟกซ์  0-2320-1297